Puheterapeutit

Elina Parkkari

Olen puheterapeutti, joka työskentelee mielellään kaikenikäisten asiakkaiden ja kaikenlaisen kuntoutustarpeen parissa. Minun luokseni voivat tulla ihan pienet harjoittelemaan yhteyden luomista toiseen, leikki-ikäiset harjoittelemaan puhumista ja kuuntelemista, aistiherkät lapset harjoittelemaan ruokiin tutustumista, työikäiset puhetyöläiset huoltamaan rasittunutta ääntään tai seniorit vahvistamaan kurkunpään lihaksistoa. Minulle on tärkeää, että puheterapia on yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa. Etenkin lasten kanssa työskennellä lähiympäristön osallistumisella on suuri merkitys.

Työkokemus

Olen koulutukseltani filosofian maisteri (FM), pääaineenani logopedia. Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 2011 ja olen Valviran laillistama puheterapeutti. Valmistuttuani vuonna 2011 aloitin puheterapeutin urani HUS:in foniatrian poliklinikalla lasten kielellisten tutkimusten, AAC-arvioiden ja äänihäiriöiden kuntoutuksen parissa. Vuodesta 2013 alkaen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian, erikoissairaanhoidon ääniterapian ja puheterapeuttisen arvioinnin parissa.

Kehitän jatkuvasti osaamistani käymällä ammatillisia lisäkoulutuksia. Minulla on myös vankka osaaminen suomen kielestä, kielitieteestä ja kielellisestä analyysista yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen opintojen pohjalta (HuK).

Kielitaito: suomi (terapiakieli), englanti (ohjaus, ääniterapia), ruotsi (tarvittaessa)

Erityisosaaminen

 • lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus
 • kaikenikäisten ääniterapia, äänihäiriöiden kuntoutus, äänenhuollon ja ääniergonomian ohjaus
 • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutus
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö kuntoutuksessa sekä lähiympäristön ohjaus (PECS, lausetasoinen kuvakommunikointi, tukiviittomat).

Keskeisimmät koulutukset aihepiireittäin

 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
  • Äärimmäisten vaatimusten välttely (PDA/EDA) 21.4.2023, Autismiliitto
  • Pitkäkestoisen stressin ja traumatisoitumisen tunnistaminen ja hoitaminen 15.3.-16.3.2022, Professio
  • Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa 28.–29.1.2021, Professio
  • Autismikirjon moniammatillinen kuntoutus, 13. –14.11.2019, Professio
  • Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus 11. –12.9.2019, Professio
  • Aistitiedon haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa 5.– 6.6.2019, Professio
  • Leikki lapsen kehityksen tukena 5. –6.3.2019, Professio
  • Kommunikaation kulmakivet 2015
  • PRT 2014
 • Haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaaminen ja kuntoutus
  • MAPA Perusteet 16.11.2022 – 17.11.2022, Suomen MAPA Keskus
  • Auttavat rajat 14.10.2022-15.10.2022, Tampereen kesäyliopisto
  • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset 9.–10.6.2021, Professio
  • Haastavan ja väkivaltaisen asiakkaan onnistunut kohtaaminen 5.–6.5.2021, Professio
  • Puutu väkivaltaan verkkokoulutus 4.9.2020, THL
 • Syömisen kuntoutus
  • Refluksi lasten syömisvaikeuksien takana 6.3.2023, Annukka Moilanen, Kuntoutuskouluttajat
  • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – miten arvioin ja kuntoutan? 21.4.2022-22.4.2022, Äännekoulu
  • 6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children 29.-30. August 2019
  • Aistikoulutus, Syömisen haasteet 30.10. 2019
  • Syöttämisen hyvät käytännöt 2015
 • Puhemotoriikka, epäselvä puhe
  • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille 8.-9.6.2023
  • Puheterapeuttipäivät teemana Puhemotoriikka ja puhe- ja oraalimotoriset pulmat, 25.5.–26.5.2023
  • PROMPT1 2018
  • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittely 2018
  • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot 2018
  • OPT 1 ja 2, 20215
  • Apraxia: Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders 2015
  • Fonologia-koulutus (Tuula Savinainen-Makkonen) 2015
  • Terapeija Äännesarja – koulutus 2015-2016
  • Suun ja kasvojen alueen faskia 2015
 • Kielellinen kuntoutus
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – workshop 27.3.2019
 • Äänihäiriöt
  • Estill Voice Training 8.-10.3.2024
  • Ääniergonomiaseuran symposium: Ääniergonomia osana äänihäiriöiden hoitoa 7.2.2020
  • Äänihuulipareesin puheterapia -koulutus 2.12.2019
  • Balance in Phonation Voice Training 28. –29.9.2019
  • HUS Äänihäiriöiden koulutuspäivä 30.10.2017
  • Ääniergonomiaseuran III symposium 16.1.2015
  • Ääniergonomiaseuran II symposium 19.4.2013
 • Valikoiva puhumattomuus
  • Selective Mutism – Evidence-Based Practices (Maggie Johnson) 10.–11.2.2021, Professio
  • Valikoiva puhumattomuus 8.11.2019, Kommunikointikeskus Kipinä Oy
 • Monikulttuurisuus
  • Monikulttuuriset asiakkaat terapiassa 25.10.2023, Virve Viljanen, Kuntoutuskouluttajat
  • Turvassa Suomessa! Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin päätösseminaari 2017
  • Monikulttuurisen asiakkaan kohtaaminen HUS 2011
 • AAC (Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot
  • PECS, tasot I ja II 2013
  • AAC-koulutus, Iina Heikurainen, 01/2011
  • Viittomakielen alkeet, Espoon Viittomakielisten yhdistys, syksy 2010
 • GAS-koulutus 2018 ja 2013

EA1 -koulutuksen suoritan säännöllisesti niin, että ensiapukorttini on voimassa Kelan palvelukuvauksen vaatimusten mukaisesti.

Heli Järvinen

Olen helsinkiläinen puheterapeutti, jolla on kokemusta usean vuoden ajalta sekä kuntoutustyöstä että puheterapeuttisesta arvioinnista. Asiakkaani ovat useimmiten lapsia, joilla on eriasteisia puheen, kielen, vuorovaikutuksen ja syömisen haasteita. Minulla on monipuolinen kokemus erityisesti autismikirjon ja kehitysvammaisten lasten ja aikuisten arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lähiympäristöjen kanssa tehtävä yhteistyö on työssäni keskiössä sen lisäksi, että pyrin luomaan asiakkaideni kanssa turvallisen ja luottamukseen perustuvan terapiasuhteen, jossa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet, taidot ja vahvuudet sekä voimavarat. Työssäni käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (tukiviittomat, kuvat, kommunikointisovellukset, piirtäminen).

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2017, ja sittemmin työskennellyt puheterapeuttina sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon puolella. Tällä hetkellä minulla on mahdollisuus ottaa Kela-asiakkaita Helsingin alueelta, ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella teen kuntoutus- ja arviointityötä Keusoten maksusitoumuksilla. Tarjoan puheterapiaa suomen kielellä. Ohjausta voin antaa myös englanniksi.

Tärkeimpiä lisäkoulutuksia lähivuosilta:

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin. Kommunikointikeskus Kipinä Oy, Helsinki 25.-26.10.2018
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet. Kehitysvammaliitto, Helsinki 27.11.2018
 • PRT-koulutus. Cognimed Oy, Helsinki 31.1.-1.2.2019
 • Oral Placement Therapy – OPT level 1, Professio Espoo 5.6.2019-6.6.2019
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokoulutus. Professio 10.2.2020
 • PECS – Picture Exchange Communication System level 1. Etäkoulutus 15.12.2020
 • PROMPT. Justin Rhind, etäkoulutus 11.6.-13.6.2021
 • Mitä vikaa syömisessä? Helena Törölä, Helsinki 11.1.2023 & 18.1.2023

Elina Laakso Otto

Olen puheterapeutti, jolla on suuri sydän kuntoutumisessaan tukea tarvitseville lapsille ja perheille. Työskentelen lasten kanssa, joilla on haasteita puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kehityksessä. Asiakkaillani onkin usein diagnoosina esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö tai autismin kirjon häiriö. Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja työskennellyt tämän jälkeen lasten puheterapeuttisen kuntoutuksen ja arvioinnin parissa myös julkisen terveydenhuollon puolella Suomessa ja Ruotsissa sekä laajentanut ja syventänyt osaamistani säännöllisesti erilaisilla koulutuksilla. Minulla on erityisesti kokemusta ja osaamista autismin kirjon sekä kielellisten häiriöiden kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen, kuten tukiviittomien ja kuvien käyttö ja käytössä ohjaaminen kuuluvat myös vahvasti osaamiseeni ja mielenkiinnon kohteisiini. Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja olen Suomessa ja Ruotsissa laillistettu puheterapeutti. 

Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus (olennaisin)

Puheterapeutti, FM, Helsingin yliopisto 2012 

Koulutukset (olennaisimmat)

 • AKKTiv barnhabilitering kurssinvetäjäkoulutus
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • GAS-koulutus
 • PRT – Miten hyödyntää autismin kuntoutuksessa
 • ICF-koulutus
 • Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita

EA1-koulutuksen suoritan säännöllisesti niin, että ensiapukorttini on voimassa Kelan palvelukuvauksen vaatimusten mukaisesti.

ERITYISOSAAMINEN

 • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutus
 • lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus
 • lähiympätistön ihmisten ohjaus, yhteisöllinen kuntoutusote
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö kuntoutuksessa sekä lähiympäristön ihmisten ohjaus

Marjo Rönkkö

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006. Olen työskennellyt puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa sekä neurologisten vammojen kuntoutukseen erikoistuneessa kuntoutuskeskuksessa. Vuodesta 2022 lähtien olen työskennellyt ammatinharjoittajana antaen puheterapiaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Minua kiinnostavat erityisesti kielen kehityksen erityisvaikeus, puheen tuoton ongelmat sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteet.

Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten kuvia, piirtämistä ja tukiviittomia.

Minulle on tärkeää huomioida lapsi yksilönä. Toteutan puheterapiaa lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet huomioiden, jotta puheterapia olisi motivoivaa ja myönteistä. Tärkeää on myös toimia tiiviissä yhteistyössä asiakkaan perheen ja muiden lähi-ihmisten kanssa.

Työskentelen KELA-puheterapeuttina Helsingin alueella.

Tarjoan puheterapiaa suomen kielellä. Ohjausta voin antaa myös englanniksi.

Tärkeimpiä lisäkoulutuksia lähivuosilta:

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2023)
 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa (2022)
 • Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä (2021)

Tarjoan myös aikuisten ääni- tai nielemisohjantaa /sarjahoitoa vastaanotolla Malmilla, itsemaksaville asiakkaille.