Asiakaspalaute

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta suoraan puheterapeutille jakson aikana. Suullisesti saatu palaute kirjataan hoitotietoihin sen käynnin yhteyteen, jolloin palaute on annettu. Voit myös antaa palautetta saamastasi hoidosta suoraan lähettävälle taholle tai Kelaan. Voit tulostaa tämän asiakaspalautelomakkeen ja lähettää sen meille sähköpostitse omalle terapeutillesi tai osoitteeseen elina.parkkari @ bellafonia.fi. Lomakkeen voi toimittaa meille myös postitse tai jättää käynnin yhteydessä. Keräämme asiakaspalautelomakkeet myös hoidon loppupuolella palautekeskustelun yhteydessä.

Asiakaspalautelomake (Kuntoutusyrittäjien malli 7.7.2023) 

Kelan palveluntuottajana seuraamme ja arvioimme jatkuvasti Kelan järjestämän terapiapalvelun toteutusta ja laatua. Tällä lomakkeella voit antaa palautetta oman tai läheisesti kuntoutuksen toteutumisesta. 

Kuntoutusasiakkaan nimi tai asiakkaan ja tämän puolesta palautetta antavan läheisen nimi 
 
______________________________ 

Palautteen antamispäivämäärä: __________ 

 1. Miten koet kuntoutuksen sujuneen kokonaisuutena asteikolla 1 – 5? 1 on huonosti ja 5 on erittäin hyvin. 
   
   
  ________ 
   
   
 1. Minkä koet sujuneen kuntoutuksessa erityisen hyvin? 
   
   
  ____________________________________________________________ 
   
   
  ____________________________________________________________ 
   
   
 1. Minkä koet sujuneen kuntoutuksessa huonommin tai mikä asia on jäänyt epäselväksi? 
   
   
  ____________________________________________________________ 
   
   
  ____________________________________________________________ 
   
 1. Miten parantaisit kuntoutuksen toteutumista tai mitä muuta palautetta haluaisit antaa (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)? 
   
   
  ____________________________________________________________ 
   
   
  ____________________________________________________________ 

Mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon, voit tehdä yritykselle muistutuksen. Voit pyytää terapeutiltasi lomakkeen tai tehdä sen vapaamuotoisesti näiden ohjeiden mukaan: https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/muistutus-tai-kantelu